Nové materiály v priemyselnom dizajne

Pán Václav Dufek z firmy Transtechtooling z Brna predviedol študentom nové technológie a materiály, používané v súčasnosti v priemyselnom dizajne. Študenti si prakticky vyskúšali odlievanie s rýchlotvrdnúcimi polyuretanmi, formovanie s dvojzložkovými silikónmii.

Pán Václav Dufek z firmy Transtechtooling z Brna predviedol študentom nové technológie a materiály, používané v súčasnosti v priemyselnom dizajne. Študenti si prakticky vyskúšali odlievanie s rýchlotvrdnúcimi polyuretanmi, formovanie s dvojzložkovými silikónmii. Teoreticky sa dozvedeli o najnovších trendoch v spracovaní nielen produktov spoločnosti Transtechtooling. Prednáška sa uskutočnila v rámci projektu “A FABULIS AD FACTA” na oddelení priemyselného dizajnu, v prednáškovom cykle “Nové technológie v priemyselnom dizajne”.

Nové technológie v priemyselnom dizajne
Nové technológie v priemyselnom dizajne
Nové technológie v priemyselnom dizajne
Nové technológie v priemyselnom dizajne
Nové technológie v priemyselnom dizajne
Nové technológie v priemyselnom dizajne
Nové technológie v priemyselnom dizajne
Nové technológie v priemyselnom dizajne