ONLINE PREZENTÁCIE ODBOROV - TERMÍNY

Pre uchádzačov o štúdium a rodičov sme pripravili online prezentácie študijných odborov na Škole dizajnu.

Pripojte sa v termíne, ktorý vám vyhovuje a zistite všetko o štúdiu priamo od vedúcich pedagógov jednotlivých odborov alebo študentov našej školy. Priestor bude aj na vaše otázky.ODKAZ NA PRIPOJENIE SA K ONLINE PREZENTÁCII
https://meet.google.com/fib-ubbh-dfg

Kliknite na odkaz v čase, kedy sa bude prezentovať odbor, ktorý vás zaujíma. Online prezentácia sa uskutoční prostredníctvom platformy Google Meet.


TERMÍNY

22. 3. – 13:00 Priemyselný dizajn
22. 3. – 15:00 Fotografický dizajn

23. 3. – 13:00 Grafický dizajn
23. 3. – 15:00 Obrazová a zvukovátvorba – virtuálna grafika

24. 3. – 13:00 Animovaná tvorba
24. 3. – 15:00 Odevný dizajn

25. 3. – 14:00 Animovaná tvorba
25. 3. – 16:00 Dizajn interiéru

26.3 – 13:00 Dizajn interiéru
26.3 – 15:00 Grafický a priestorový dizajn

29. 3. – 13:00 Obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika
29. 3. – 15:00 Priemyselný dizajn

30. 3. – 13:00 Grafickýa priestorový dizajn
30. 3. – 15:00 Grafický dizajn

31. 3. – 13:00 Fotografický dizajn
31. 3. – 15:00 Odevný dizajnŠKOLA DIZAJNU

>>> KONCEPCIA
>>> VÝHODY ŠKOLY DIZAJNU
>>> ERASMUS
>>> PRAX
>>> PEDAGÓGOVIA
>>> GALÉRIA SÚČASNÉHO UMENIA
>>> NAŠE AKTIVITY
>>> NOVÉ TECHNOLÓGIE A VYBAVENIE>>> PRIHLÁŠKA A INFO O TALENTOVKÁCH grafický dizajn
grafický dizajn
animovaná tvorba
animovaná tvorba
priemyselný dizajn
priemyselný dizajn
grafický a priestorový dizajn
grafický a priestorový dizajn
obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika
obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika
dizajn interiéru
dizajn interiéru
fotografický dizajn
fotografický dizajn
odevný dizajn
odevný dizajn