Marián Laššák - Art dizajn

Prednáška: 6. marec 2019
Mgr. art. et Ing. Marián Laššák, ArtD.

Marián Laššák je absolventom VŠVU a STU v Bratislave, dizajnér a pedagóg v ateliéri Art dizajn na Vysokej škole výtvarných umení. Vo svojej tvorbe sa venuje dizajnu nábytku, realizácii priestorových projektov, tvorbe objektov a inštalácií. Ako dizajnér pôsobil napríklad pre ateliéry Studio Erik Klarenbeek a Studio Muller Van Tol v Amsterdame, ako pedagóg pôsobil okrem VŠVU aj na Technickej univerzite vo Zvolene na Katedre dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov. Vystavoval na prehliadkach dizajnu a výstavách na Slovensku, v Česku, vo Francúzsku, Taliansku, Belgicku, Holandsku, Rakúsku a ďalších krajinách. Jeho tvorba je zastúpená v zbierkach Slovenskej národnej galérie a Design museum Gent v Belgicku.
> WEB

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.