Projekt S mladými pre mladých na Škole dizajnu

V rámci druhej časti projektu „S mladými pre mladých“ sa v dňoch 10. – 11. decembra 2018 konala v Poprade v Hoteli
Poprad prezentácia výstupov z tohto projektu.

Úlohou žiackych tímov z jednotlivých škôl zapojených do projektu bolo pod vedením pedagógov sprostredkovať skúsenosť zo študijnej cesty do východného Chorvátska a východnej Bosny, ktorú sme absolvovali v septembri. Prezentácia projektov bola naozaj skvelá, každý tím prezetntoval iný prístup k téme, inú formu, niektoré z projektov žiaci priamo vyskúšali aj na svojich školách. My sme našu školu reprezentovali s projektom tematickej vyučovacej hodiny pod názvom „V krajine Omega…“ Projket prezentovali D. Klocháňová a M. Kramáreková.

Na úvod smevytvorili modelovú situáciu, v ktorej sa žiaci ocitnú vo fiktívnej krajineOmega, kde pod vplyvom „propagandistickej tlače“ (napísali sme propagandistické texty a vytvorili nacionalistické noviny) skúmame ich reakcie pred a po vypuknutí fiktívneho vojenského konfliktu. V ďalšej časti hodiny prinášame základnú informáciu o vojne v bývalej Juhoslávii a o zločinoch genocídy. A v závere sa venujeme prejavom extrémizmu na Slovensku. Viac ale neprezradíme, pretože hodinu plánujeme v 2. polroku prakticky uskutočniť metódou rovesníckeho učenia 1. – 3. ročníku v rámci predmetu občianska náuka.

Za čas a nápady patrí poďakovanie našim štvrtákom Michaele, Dominike, Nicol a Kristiánovi.
Mgr. Roman Balko

Prvá časť projektu: http://www.skoladesignu.sk/d/skolske_aktivity/projekt-mlad-mladm-na-kole-dizajnu

.
.
.
.
.
.
.
.