ÚRADNÉ HODINY SEKRETARIÁTU ŠKOLY DIZAJNU OD 6. DECEMBRA

*

Milí rodičia, študenti, kolegovia,

Akúkoľvek administratívu týkajúcu sa štúdia môžete na sekretariáte vybaviť počas dištančného vzdelávania od 6. decembra v čase úradných hodín, prípadne inokedy - po predchádzajúcej telefonickej alebo e-mailovej dohode. Ďakujeme.

ÚRADNÉ HODINY
TAJOMNÍČKA ŠKOLY / SEKRETARIÁT
pondelok - piatok: 8:00 – 12:00

Mgr. Veronika Segešová
ssus@ssus.sk
+421 2 434 108 02