Víkendové kurzy kresby pre našich študentov budú

*

​Víkendové kurzy kresby pre našich študentov sa budú konať aj naďalej podľa naplánovaného harmonogramu.
Zrušené sú len kurzy kresby pre uchádzačov zo základných škôl, ktorí chcú študovať na Škole dizajnu