Výsledky prijímacích skúšok - maturitné štúdium, 18. 6. 2019

PRIJÍMACIE SKÚŠKY - VÝSLEDKY / ENTRY EXAMS - RESULTS, maturitné štúdium -  graduate study


KU85Y – prijatý / passed (39 bodov / points)
WU56E – prijatý / passed (33 bodov / points)
NE08Y – neprijatý / do not passed (13 bodov / points)

Oficiálne výsledky budeme zasielať poštou do 3 dní.
We will send the official results by mail within 3 days.


info: 0918776114

PRIJÍMACIE_SKÚŠKY_-_VÝSLEDKY__ENTRY_EXAMS_-_RESULTS,_maturitné_štúdium_-_graduate_study.pdf