Výsledky prijímacích skúšok - vyššie odborné štúdium, 18.6.2019

PRIJÍMACIE SKÚŠKY - VÝSLEDKY / ENTRY EXAMS - RESULTS, VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM - HIGHER VOCATIONAL EDUCATION


18. 6. 2019ZOZNAM PRIJATÝCH ŠTUDENTOV A ŠTUDENTIEK – VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
LIST OF STUDENTS WHO PASSED THE EXAMS – HIGHER VOCATIONAL EDUCATION

Denis Sládek, Patrik Šalata
Klaudia Tepalová
Filip Buchta
Gabriel Adamcsek
Kristián Psotný
Daniela Mesárošová
Alžbeta Kurdelová
Bc. Anita Szanková
Alžbeta Timková
Daria Melnychuk
Maria Shaknazarová
Júlia Mia Latečková
Alexandra Janatová
Beáta Roháčiková
Nicol Bonevová
Mária Púčiková
David Jarl Hansstein
Matej Bartoš
Lucia Szundiová
Oliver Kolembus
Denis William Granec
Nikole Lieskovská
Ondrej Časnocha
Annamária Španková
Terézia Šamková
Nikoleta Nestarcová

Oficiálne výsledky budeme zasielať poštou do 3 dní.
We will send the official results by mail within 3 days.

info: 0918 776 114

temp_file_PRIJÍMACIE_SKÚŠKY_-_VÝSLEDKY__ENTRY_EXAMS_-_RESULTS,_VYŠŠIE_ODBORNÉ_ŠTÚDIUM_-_HIGHER_VOCATIONAL_EDUCATION1.pdf