Výsledky talentových skúšok - 26.3.2019

Blahoželáme úspešným uchádzačom a uchádzačkám!

​​
Talentová skúška pozostávala z týchto častí:
1. Kresba zátišia - 15 bodov
2. Výtvarné spracovanie zadanej témy - 15 bodov
3. Pohovor s uchádzačom – prezentácia domácich prác (portfólio) - 10 bodov
Do hodnotenia sa započítavajú aj študijné výsledky za 8. a 9. ročník ZŠ (5 bodov) a vedomostný test (5 bodov).
Minimálny počet bodov na prijatie je 18.

PROSÍME VŠETKÝCH PRIJATÝCH ŠTUDENTOV A ŠTUDENTKY, ABY DORUČILI ZÁPISNÉ LÍSTKY DO ŠKOLY DIZAJNU NAJNESKÔR 17. 4. 2019. ĎAKUJEME.
_

Oficiálne rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí bude zaslané poštou do 3 pracovných dní.


>>> ZÁPIS NA ŠTÚDIUM - 10.4.2019
↓ ZOZNAM PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV NÁJDETE V PRÍLOHE

kola_dizajnu_-_Prijatí_uchádzači_-_26.3.2019.pdf