Výsledky talentovej skúšky / 9.4.2019

Vitajte!

​Blahoželáme prijatým uchádzačom a uchádzačkam o štúdium na Škole dizajnu.
Talentová skúška pozostávala z týchto častí:
1. Kresba zátišia - 15 bodov
2. Výtvarné spracovanie zadanej témy - 15 bodov
3. Pohovor s uchádzačom – prezentácia domácich prác (portfólio) - 10 bodov
Do hodnotenia sa započítavajú aj študijné výsledky za 8. a 9. ročník ZŠ (5 bodov) a vedomostný test (5 bodov).
Minimálny počet bodov na prijatie je 18.

PROSÍME VŠETKÝCH PRIJATÝCH ŠTUDENTOV A ŠTUDENTKY, ABY DORUČILI ZÁPISNÉ LÍSTKY DO ŠKOLY DIZAJNU NAJNESKÔR 17. 4. 2019. ĎAKUJEME.
_
Oficiálne rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí bude zaslané poštou do 3 pracovných dní.↓ ZOZNAM PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV NÁJDETE V PRÍLOHE

Vysledky_9.4.2019.pdf