workshop Liběny Rochovej

workshop pod vedením Liběny Rochovej, prvej dámy českej módy so študentkami odevného dizajnu. Módna prehliadka na záver workshopu sa uskutočnila v spolupráci so študentmi choreografie a tanečnicami zo Súkromného konzervatória Dušana Nebylu.

V dňoch 22. - 28. januára 2007 sa uskutočnil workshop pod vedením Liběny Rochovej, prvej dámy českej módy so študentkami odevného dizajnu. Téma workshopu bola “Na hrane odevu a objektu”. Pracovalo sa s netradičnými a netextilnými materiálmi. Práce z workshopu boli prezentované formou multimediálneho predstavenia - prehliadky v spolupráci so študentmi choreografie a tanečnicami zo Súkromného konzervatória Dušana Nebylu.

Michaela Chovancová
Michaela Chovancová
Jana Korčeková
Jana Korčeková
Renáta Sedláková
Renáta Sedláková
Klaudia Siposová
Klaudia Siposová
Kristína Šišková
Kristína Šišková
Linda Štorová
Linda Štorová
Michaela Spányiková
Michaela Spányiková
Michaela Spányiková
Michaela Spányiková
Silvia Kissová
Silvia Kissová