Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2014/2015

jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

Správa_o_VVV_školy_za_rok_2014_15.pdf