Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

pdf na stiahnutie

Správa_o_VVV_školy_za_rok_16_17_.pdf