Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

a ​jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Správa_o_VVV_školy_za_rok_2015_16.pdf