doc. Mgr. art. Jozef Sedlák doc. Mgr. art. Jozef Sedlák

f 8263 Q Fotografia - žurnalistická fotografia

​JOZEF SEDLÁK (Bratislava 1958, Slovenská republika)

Vzdelanie:

1973 – 1977

Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava, Prof. Milota Havránková, Fero Tomík

1979 - 1984

Katedra fotografie na Filmovej a televíznej fakulte AMU, Praha

Prof. Ján Šmok, Pavel Štecha, Jaroslav Krejčí.

Od roku 1991 – 2006 pôsobil ako externý pedagóg na Katedre fotografie a nových médií

Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Od roku 2006 je interným pedagógom na Katedre fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Od roku 2006 je interným pedagógom na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave na katedre umeleckej komunikácie.

Venuje sa inscenovanej,  dokumentárnej a konceptuálnej fotografii.
AUTORSKÉ VÝSTAVY:

Slovenská republika, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Taliansko, Nemecko, USA, Bulharsko.
KOLEKTÍVNE VÝSTAVY:

Slovenská republika, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko,
Japonsko, USA, Rusko, Veľká Británia, Fínsko, Švédsko, Taliansko,
Grécko, Francúzko, Nemecko.

CENY:

1.   cena za knihu „Homo Faber“ v študentskej súťaži, FAMU Praha, 1983

Cena na III. Bienále fotografie, Cheb, 1988

Plaketa a cena Maďarskej republiky na medzinárodnom výtvarnom festivale „Art to Day“,

Budapešť, 1990

Fotografický  projekt „Anonymné príbehy“ udelený Ministerstvom  kultúry SR a fondom

Pro Slovakia pre rok 1992, 1993

FUJI FILM EURO PRESS PHOTO AWARDS,  1997, 1998,

Víťaz slovenského národného kola súťaže, kategória zo života – reportáž.

Cena slovenskej výtvarnej únie na Bienále voľného výtvarného umenia 2010, Bratislava

KNIHY:

Jozef Sedlák, Osveta Martin, 1996

Karneval , Fotofo, Bratislava 1999

Obec Božia , Fotofo, Bratislava 2000


Jozef Sedlák

Jozef Sedlák

Jozef Sedlák

Jozef Sedlák

Jozef Sedlák

Jozef Sedlák