Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Jakub Čajko

d 8606 M Fotografický dizajn

f 8625 Q Fotografia - žurnalistická fotografia

Absolvent bakalárskeho aj magisterského stupňa na Vysokej škole výtvarných umení, katedra Fotografie a nových médií pod vedením doc. Mgr. art. Silvie Saparovej, ArtD. Po skončení štúdia pracuje ako fotograf na voľnej nohe. Zaoberá sa módnou, reklamnou, divadelnou a svadobnou fotografiou.

 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.