doc. Mgr. art. Jozef Sedlák doc. Mgr. art. Jozef Sedlák

Jozef Sedlák vyštudoval odbor umeleckej fotografie na Filmovej fakulte Akadémii múzických umení v Prahe. Dlhé obdobie fotografoval sociálny dokument, mentálne a telesne postihnutých ľudí, ktorí boli počas bývalého režimu diskriminovaní a skrytí v ústavoch. Paralelne sa venoval aj inscenovanej figuratívnej fotografii, neskôr konceptuálnej fotografii zameranej na médium fotografie.

Je držiteľom mnohých ocenení za fotografickú tvorbu a individuálne a kolektívne vystavoval vo viacerých krajinách Európy, Rusku, Japonsku a USA. Je tiež autorom mnohých odborných textov v domácich i zahraničných publikáciach a zároveň je aj jeho tvorba početne reflektovaná odbornými textami v rôznych publikáciách. Je vedúcim Ateliéru komunikácie v médiu fotografie na Katedre umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave a externým pedagógom na Katedra fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

V Škole dizajnu vyučuje fotografickú tvorbu a praktické cvičenia v rámci vyššieho odborného štúdia fotografie.

www.sedlakjozef.com

Hyper interiorita, 2018
Hyper interiorita, 2018
Hyper interiorita, 2018
Hyper interiorita, 2018
Skusky vyber z tvorby, 2010
Skusky vyber z tvorby, 2010
Skusky vyber z tvorby, 2010
Skusky vyber z tvorby, 2010
Transitus svetla, 2017
Transitus svetla, 2017
Transitus svetla, 2017
Transitus svetla, 2017