Mgr. art. Dušan Draxler Mgr. art. Dušan Draxler

Dušan Draxler je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v odbore architektonická tvorba. Počas štúdia okrem iného vo veľkej miere využíval aj počítačovú 2D a 3D grafiku pri tvorbe školských projektov - na prezentačné účely vo forme animácií, vizualizácii, koláží, posterov, či interaktívnych prezentácii. Okrem samotného štúdia absolvoval aj viacero workshopov, kde si prehĺbil znalosť grafických a vizualizačných programov. Po štúdiu pracoval pre rôzne architektonické a interiérové štúdiá a podieľal sa externe na rôznych projektoch v oblasti počítačovej 3D grafiky: počítačové hry, vizualizácie, tvorba virtuálnej reality. V Škole dizajnu vyučuje tvorbu v programoch Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effect, 3ds max a predmet informatika.