Mgr. art. Peter Huba Mgr. art. Peter Huba

v 8293 Q Grafika vizuálnych komunikácií

g 8221 M 11 Dizajn - Grafický a priestorový dizajn

štúdium:

1988 - 1992 Škola uměleckých řemesel BRNO, odbor fotografia (J. Víšek)

1993 - 2000 Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, katedra vizuálnych médií (Ľ.Stacho)

1997 - 1998 Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam (H.Heyink)

profesionálne aktivity a účasť na kultúrnom dianí:

1996 - spoluzakladateľ skupiny AGAT

1996 - publikovanie textov (o.i. o AGAT) v mesačníku ,Dotyky”

1997 - Kordinátor festivalu dní Slovenskej kultúry na Morave v Novom Jičíne - TRMA-VRMA

1997 - 1998 Aktívne pôsobenie v galérii W139, Amsterdam (staff)

2001 - spoluzakladateľ BuryZone.sk

od 2002 - rgb screen media (rgb.sk)

od 2002 - predmet elektronické médiá na VŠVU v Bratislave

od 2003 - spoločenská iniciatíva KulturFabrik.sk 1998 - Projekt ,TOYlet - Keep clean inside”, GRA, Amsterdam

1998 - Interaktívna televízia ,TV 100”, Amsterdam Red light district

2000 - Tu niekde to musí byť, Galéria Priestor, Bratislava

mouseover
PartnerCheck - ladí/neladí
PartnerCheck - ladí/neladí