Ing. arch. Filip Humaj Ing. arch. Filip Humaj

Filip Humaj je absolventom Fakulty architektúry STU v Bratislave v ateliéri prof. Tužinského. Venuje sa tvorbe a optimalizácii webov, resp. ich marketingovým stratégiám, digitálnej generatívnej grafike (Python, Processing) a dizajnu (Rhinoceros, Grasshopper). Publikoval niekoľko článkov na tému premenlivých digitálne riadených fasád a úspešne sa zúčastnil niekoľkých medzinárodných architektonických súťaží. V Škole dizajnu učí matematiku, informatiku a je autorom nového pripravovaného predmetu maturitného štúdia “web dizajn”.