Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD.

p 8602 M Priemyselný dizajn

8614 M Dizajn interiéru

i 8275 Q Interiérový dizajn

Kristína Vargová je autorkou “aFa”, tvorcom privátneho výskumného projektu. Vyštudovala pozemné stavby, architektúru a urbanizmus, a kognitívne štúdia. Vo svojej vedeckej a kreatívnej činnosti sa zaujíma o oblasť tvorby priestoru pre človeka so zvieraťom - ,,architektúra priateľská ku zvieratám”. Východiskový aspekt predstavuje zohľadnenie oboch záujmových percipientov, z hľadiska architektonického stvárnenia priestoru, materiálového riešenia, okolitého prostredia či napr. percepcie farieb.