PaedDr. Vladimír Pajkoš

Vladimír Pajkoš je absolventom telesnej výchovy a biológie na FTVŠ UK v Bratislave. Okrem športu má skúsenosti aj v oblasti cestovného ruchu, kde aktívne pôsobil niekoľko rokov ako sprievodca a organizátor rôznych podujatí. V Škole dizajnu vyučuje telesnú a športovú výchovu a spolupracuje pri organizovaní lyžiarskeho výcviku.