Newsletter

2. ročník medzinárodnej študentskej súťaže divadelného plagátu
2. ročník medzinárodnej študentskej súťaže divadelného plagátu na tému „A. P. ČECHOV“
Výchovno-vzdelávacia činnosť
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - školský rok 2007/2008
Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2007/2008
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#versi width="200" height="50" id="talentovky" align="middle"> <embed src="wks/actual/talentovky.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="200" height="50" name="talentovky" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain"...
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2006 - 2007
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2006 - 2007, viac...
Triedny aktív
Vážení rodičia, vedenie školy Vás pozýva na triedny aktív, ktorý sa bude konať dňa 16. novembra...
KONZULTÁCIE
Konzultácie rodičov s vedením školy sa konajú každú stredu medzi 14:00-16:00. Treba sa nahlásiť dopredu na...
Otvorenie školského roku
Otvorenie školského roku 3.9. o 9:00
Výberové konanie
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu vypisuje výberové konanie pre pracovné pozície: - vedúci odboru grafický a...
Hľadáme pedagógov
- chémia, 2 hodiny týždenne - matematika, 2 hodiny týždenne - psychológia a marketing, 2 hodiny...
Zoznam študentov prijatých na štúdium v školskom roku 2007/2008
Zoznam študentov prijatých na štúdium v školskom roku 2007/2008 nájdete tu.
Vysokoškolské štúdium
V prijímacích skúškach pre akademický rok 2007/2008 bolo prijatých 10 našich študentov na VŠVU, 5 študenti...
Štipendiá a rezidenčné programy pre umelcov.
Prednáška "Štipendiá a rezidenčné programy pre umelcov" Mgr. Mareka Adamova v rámci cyklu Ekonómia v kultúre...
Michal Hulman: Sci-fi sen
Michal Hulman: Sci-fi sen <!-- <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#versi width="200" height="200" id="hulman1" align="middle"> <embed src="http://www.skoladesignu.sk/wks/actual/hulman1.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff"...
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2005 - 2006
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2005/2006, viac ...