Škola hrou pomocou digitálnych nástrojov

Cieľom projektu Školy dizajnu "Škola hrou pomocou digitálnych nástrojov", ktorý podporila Nadácia Orange v programe e-Školy pre budúcnosť je najmä inovovať metódy vyučovacieho procesu za účelom zatraktívnenia učebných tém pre študentky/-ov Školy dizajnu a zároveň rozvinúť didaktické kompetencie a pedagogické zručnosti pedagógov pomocou špecifických digitálnych technológií. Vďaka projektu Škola hrou pomocou digitálnych nástrojov pedagógovia a prostredníctvom nich aj študentky/-ti získavajú prístup do videoknižnice Fenomény sveta, kde je dostupných 600 vzdelávacích videí a 2000 interaktívnych aktivít, pričom pedagógovia tiež získavajú možnosť absolvovať Edulab kurzy, čo zvyšuje ich digitálne kompetencie a zručnosti v pedagogickom procese, vďaka čomu sa ešte viac skvalitňuje výučba nie len v čase hybridného a dištančného vzdelávania v postcovidovej situácii.

 

O projekte
Škola hrou pomocou digitálnych nástrojov  
Fenomény sveta
Fenomény sveta sú vzdelávacím obsahom, ktorý pozostává zo siedmich tém: Voda, Vzduch, Slnko, Kultúra, Komunikácia, Človek,...
Program e-Školy pre budúcnosť
Prostredie, v ktorom žijeme, je čoraz viac ovplyvňované digitálnymi technológiami vstupujúcimi do našich každodenných interakcií.