Výchovný poradca

*

Mgr. Tereza Křečková

Konzultačné hodiny: utorok 10:00 - 11:30, alebo podľa dohody
Kontakt: t.terezakreckova@gmail.com