PRIHLÁŠKA NA POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

​​
>>> DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, 26. 1. 2023* PRIHLÁŠKY *
Prihlášky na trojročné pomaturitné vyššie odborné štúdium (VOŠ) môžete Škole dizajnu doručiť kedykoľvek pred termínom prijímacieho konania. PRIHLÁŠKU SI MÔŽETE STIAHNUŤ >>> TU alebo v prílohe nižšie.


* TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK *

Zverejníme čoskoro…Prijímacia skúška pozostáva z prezentácie portfólia vlastnej tvorby, pohovoru a testu všeobecného prehľadu. Prosíme, na prijímací pohovor si prineste kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške, resp. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.* ODBORY *

Na Škole dizajnu môžu študenti získať vzdelanie a titul DiS. v týchto odboroch:

- GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ (3 r.)
- FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA (3 r.)
- ANIMOVANÁ TVORBA (3 r.)
- FOTOGRAFIA - žurnalistická fotografia(3 r.)
- INTERIÉROVÝ DIZAJN (3 r.)
- TEXTILNÝ DIZAJN (3 r.)

>>> Vo všetkých odboroch ide o typ trojročného vyššieho odborného štúdia určeného absolventom akýchkoľvek odborov a zameraní stredoškolského vzdelania s maturitou. >>> TROJROČNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM (VOŠ) je ukončené absolventskou skúškou. Absolvent VOŠ získava absolventský diplom s právom používať titul Dis – diplomovaný špecialista.

VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM sídli v budove Školy dizajnu na Panenskej 28 v Bratislave.


* PRIJÍMCIA SKÚŠKA *

>>> Koná sa v priestoroch Školy dizajnu a pozostáva z 2 častí:
1. test všeobecného prehľadu
2. pohovor s uchádzačom – prezentácia portfólia vlastnej tvorby* O ŠKOLE *

>>> KONCEPCIA
>>> ERASMUS
>>> PRAX
>>> PEDAGÓGOVIA
>>> GALÉRIA SÚČASNÉHO UMENIA
>>> NOVINKY A ŠKOLSKÉ AKTIVITY
>>> VYBAVENIE A ŠKOLNÉ


>>> INTERNÁT

Študentky a študenti Školy dizajnu majú možnosť ubytovania na internáte Strednej odbornej školy technológií a remesiel na Ivanskej ceste v Bratislave. Prihlášku na internát doručujú študenti/-ky priamo na adresu internátu. > VIAC INFO


* INFO/KONTAKT *

INFO O ŠTÚDIU:
Mgr. Ľuboš Lehocký: lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114

KOREŠPONDEČNÁ ADRESA:
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21
821 04 Bratislava

MIESTO VYUČOVANIA VYŠŠIEHO ODBORNÉHO ŠTÚDIA:
Panenská 28
Bratislava
>>> FACEBOOK
>>> INSTAGRAM
temp_file_PRIHLÁŠKA_-_vyššie_odborné_štúdium1.pdf
O skole dizajnu 1z2
O skole dizajnu 1z2
O skole dizajnu 2z2
O skole dizajnu 2z2