Škola dizajnu na oslavách Dňa Európy

Študenti Školy dizajnu sa dňa 9. mája 2017 zúčastnili dopoludňajšieho programu osláv Dňa Európy, ktoré sa uskutočnili na Hlavnom námestí v Bratislave.

9. mája sme si pripomenuli výročie historickej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol vytvorenie európskej inštitúcie, ktorej úlohou by bolo riadenie spoločného trhu s uhlím a oceľou.Zmluva, ktorá viedla k vytvoreniu takéhoto orgánu, bola podpísaná o rok neskôr. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania toho, čo je dnes Európskou úniou.

Študenti a študentky našej školy sa dňa 9. mája 2017 zúčastnili dopoludňajšieho programu osláv Dňa Európy, ktoré sa uskutočnili na Hlavnom námestí v Bratislave. V príjemnej atmosfére podujatia, ktorú dotvárali stánky s informačnou, vzdelávacou, ale aj zábavno-súťažnou tematikou, mali žiaci možnosť nielen si rozšíriť svoje vedomosti o EÚ, ale pochopiť aj skutočnosť, že EÚ je projektom, ktorý Európu skutočne zmenil. Kultúrny program dopoludnia vyplnili vystúpenia talentovaných žiakov a skupín z rôznych bratislavských škôl a večer program vyvrcholil koncertom skupiny Korben Dallas.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.