Náš pedagóg na seminári v Bruseli

V dňoch 18. - 19. septembra 2017 sa v priestoroch EP v Bruseli konal seminár pre učiteľov zapojených do projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS).

Zúčastnilo sa ho 95 učiteľov z 25 členských krajín EÚ. Slovensko na ňom zastupovali: Ľ. Magnusson (Gymnázium Pankúchova, Bratislava), X. Duráková (OA Trnava) , K. Martišková (SOŠ Levice) a R. Balko (SSUŠD Bratislava).

Po úvodnom privítaní riaditeľom Informačnej kancelárie EP sme sa hneď v prvý deň venovali workshopom, ktorých cieľom bolo poskytnúť učiteľom z členských krajín EÚ inšpiráciu pre prácu so žiakmi na hodinách zameraných na vyučovanie tém o EÚ. Z učiteľov sa na chvíľu stali žiaci a pod vedením skúsenej lektorky z Belgicka sme riešili interaktívny kvíz o EÚ a venovali sa rôznym hrám a skupinovým aktivitám. V ďalšej časti seminára sme v skupinách, ktoré boli vytvorené z učiteľov z rôznych krajín, navrhovali metódy, formy a konkrétne aktivity zamerané na rozvoj aktívneho euroobčianstva. Večer sme mali možnosť neformálnej diskusie a výmeny svojich skúseností s vyučovaním tém o EÚ na našich školách.

Druhý deň nášho pobytu bol venovaný krátkej prehliadke Európskeho parlamentu, po ktorej sme sa presunuli do neďalekého Domu Európskej histórie. V tomto novootvorenom a modernom múzeu sme absolvovali interaktívnu prehliadku európskou históriou, ktorá bola skutočným zážitkom, najmä unikátnym prepojením histórie s modernými audio-vizuálnymi technológiami. V auditóriu múzea sme následne mali možnosť diskutovať s podpredsedom EP pánom Rainerom Wielandom o aktuálnych problémoch EÚ: brexit, migračná kríza, bezpečnosť, ekonomika, vzdelávanie…Potom už nasledovala len rozlúčka s priateľmi, ktorých sme počas tohto krátkeho pobytu
získali.

Bolo pre nás veľkou cťou reprezentovať Slovensko na tomto podujatí a prezentovať aktivity, ktoré sme uskutočnili na našich školách v rámci projektu Ambasádorská škola EP. Stretnutie učiteľov z takmer všetkých krajín EÚ, bolo skutočným príspevkom k hľadaniu ciest k tomu, aby boli mladí ľudia aj v školách vedení k aktívnemu euroobčianstvu.

Mgr. Roman Balko

.
.
.
.
.
.