Tim 20

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Vojtech Ruman / Študentky a študenti:Sophie Marie Kullová, Tadeáš Kliman, Sebastián Štulrajter, Laura Sendreyová, Natália Szabová, Kristián Elek, Paulína Bognárová, Viktória Deszkásová, Ema Brunovská, Juliana Kováčová

MADESHIP 2022, Prax na tému Láska zvíťazí, tím 20