Tím 10

Pedagogické vedenie: Ing. Lenka Kurjanová / Študentky a študenti: Denys Kysliachenko, Vanesa Vandriaková, Andrea Cvečková, Elizabeth Galáčová, Ema Turkovičová, Richard Molnár, Chris Harman, Simona Uhrinová, Lívia Herchelová, Nasim Badawy