Tím 4

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Denisa Havrľová / Študentky a študenti: Sophia Klačanová, Patrik Kellner, Pavol Tančibok, Terézia Hanzelová, Daniel Rafael Okenica, Rachel Horváthová, Gabriela Trnková, Nikola Bečvarová, Dominika Jungová

MADESHIP 2022, Prax na tému Láska zvíťazí, tím 4