Tím 6

Pedagogické vedenie: Ing. arch. Filip Humaj / Študentky a študenti: Karolina Kovaľ, Gia Linh Le, Michal Bagin, Sára Máderová, Samuel Roman, Teodor Beka, Ema Fándliová, Filip Kuttner, Gabriela Uharčeková, Žofia Búryová

MADESHIP 2022, Prax na tému Láska zvíťazí, tím 6