Tím 7

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Jana Kirschnerová / Študentky a študenti: Ingrid Kurilová, Nicolas Bechara, Samuel Hozák, Juraj Jedlička, Daria Rieznykova, Zuzana Hodulová, Tereza Korená, Samuel Čík

MADESHIP 2022, Prax na tému Láska zvíťazí, tím 7