Juliana Kováčová ocenená za návrh maskota Európskeho olympijského festivalu

BLAHOŽELÁME!

​Slovenský olympijský a športový výbor udelil vo výtvarnej súťaži našej študentke Grafického dizajnu Juliane Kováčovej cenu za návrh maskota Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022.

Juliana kovacova
Juliana kovacova