Potvrdenie o návšteve školy na účely daňového bonusu

Potvrdenie_o_návšteve_školy_na_účely_daňového_bonusu.docx