DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM / 30. 5. 2024Srdečne pozývame uchádzačky a uchádzačov o pomaturitné štúdium na Škole dizajnu, rodičov a verejnosť na DOD, prehliadku študentskej tvorby a ateliérov a neformálne rozhovory s pedagogickým kolektívom a študentstvom Školy dizajnu na Panenskej 28 v Bratislave!

Svoju tvorbu a zamerania predstavia odbory:

> grafika vizuálnych komunikácií
> odevný dizajn
> animácia – vývoj hier
> fotografia – multimédia


DOD: 30. 5. 2024, 8:00 - 16:00
Prijímačky: 12. 6. & 20. 8. 2024

Škola dizajnu
Vyššie odborné štúdium
Panenská 28, Bratislava

/

Info o štúdiu:

Mgr. Lucia Gavulová, zástupkyňa pre vyššie odborné štúdium
lucia.gavulova@ssus.sk / +421 911 316 660

Mgr. Ľuboš Lehocký
lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114