DIVADELNÝ PLAGÁT „A. P. ČECHOV“

V rámci medzinárodného divadelného festivalu DIVADELNÁ NITRA 08 sa uskutočnila prezentácia druhého ročníka medzinárodnej študentskej súťaže

V rámci medzinárodného divadelného festivalu DIVADELNÁ NITRA 08 sa uskutočnila prezentácia druhého ročníka medzinárodnej študentskej súťaže DIVADELNÝ PLAGÁT A. P. ČECHOV . Celý projekt je realizovaný s partnerskou školou SSUPŠ Zámeček Plzeň a grantovou podporov Ministerstva kultúry SR . Vernisáž sa konala 27.9.08 o 17:00 v Divadle A. Bagara v Nitre.

Divadelný plagát A.P.Čechov
Divadelný plagát A.P.Čechov
Divadelný plagát A.P.Čechov
Divadelný plagát A.P.Čechov
Divadelný plagát A.P.Čechov
Divadelný plagát A.P.Čechov
Divadelný plagát A.P.Čechov
Divadelný plagát A.P.Čechov
Divadelný plagát A.P.Čechov
Divadelný plagát A.P.Čechov
Divadelný plagát A.P.Čechov
Divadelný plagát A.P.Čechov
Divadelný plagát A.P.Čechov
Divadelný plagát A.P.Čechov
Divadelný plagát A.P.Čechov
Divadelný plagát A.P.Čechov
Divadelný plagát A.P.Čechov
Divadelný plagát A.P.Čechov
Divadelný plagát A.P.Čechov
Divadelný plagát A.P.Čechov
Divadelný plagát A.P.Čechov
Divadelný plagát A.P.Čechov
Divadelný plagát A.P.Čechov
Divadelný plagát A.P.Čechov