FOTO: Deň otvorených dverí v Škole dizajnu / 15. 11. 2023

ĎAKUJEME všetkým rodičom, uchádzačkám a uchádzačom o štúdium a všetkým, ktorí majú radi dizajn a umenie, že nás navštívili počas DOD v Škole dizajnu!

Svoju tvorbu na DOD predstavili študenti a študentky maturitného štúdia:
- priemyselný dizajn
- dizajn interiéru
- obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika
- animovaná tvorba
- grafický dizajn
- grafický a priestorový dizajn
- fotografický dizajn
- odevný dizajn

Foto: Ana Horníková, Laura Dora