Láska na poly/i školy

Dňa 19.5.2008 sa konala vernisáž fotografickej výstavy študentských prác v Galérii Kafé Scherz na Palisádoch.

Dňa 19.5.2008 sa konala vernisáž fotografickej výstavy študentských prác v Galérii Kafé Scherz na Palisádoch. Na výstave boli prezentované práce Martina Civáňa a Michala Homolu, študentov 3. ročníka fotografického dizajnu na Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu v Bratislave. Vystavené fotografie boli vytvorené v rámci odbornej praxe, ktorá sa konala v dňoch 3. - 14. marca 2008, pričom cieľom bolo vytvorenie autorských kolekcií na tému “Láska”. Ako motivácia bola na túto prax vypísaná súťaž, ktorej cenou bola realizácia výstavy pre dve najlepšie kolekcie. Víťazné kolekcie vybrala Mgr. art. Silvia Saparov・ArtD., kur疸orka Gal駻ie v Kaf・Scherz. Výber formy lásky a jej zobrazenia prostredníctvom fotografického médiá bol individuálnou tvorivou voľbou každého študenta, či už sa jednalo o interpersonálnu lásku, lásku k veciam (rôzne “-fílie”) alebo aktivitám, narcizmu, atď. Dôraz bol kladený i na prístup, ktorý študenti pri fotografovaní konkrétnej podoby lásky zaujmú, napr.: oslavný, kritický, negatívny, parodický... . A toto všetko vyjadrené v kontexte adekvátneho vizuálneho jazyka a formy. Súčasťou vernisáže výstavy bola i projekcia študentských prác, vytvorených v rámci predmetu videotvorba pod vedením Ing. Martina Koklesa. Mgr. art. Jana Kirschnerová vedúca oddelenia Fotografický dizajn Súkromná stredná umelecká škola dizajnu Ivanská cesta 21, Bratislava www.skoladesignu.sk

Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy
Láska na poly/i školy