Nové materiály v priemyselnom dizajne

Dňa 14. 5. 2008 sa na ŠKOLE DIZAJNU uskutočnila v poradí už tretia prednáška zástupcu z firmy Transtechtooling pána Ing. V. Dufeka.

Dňa 14. 5. 2008 sa na ŠKOLE DIZAJNU uskutočnila v poradí už tretia prednáška zástupcu z firmy Transtechtooling pána Ing. V. Dufeka. Cyklus prednášok a diskusií grantového programu” A fabulis ad facta na oddelení priemyselného dizajnu pod názvom ” Nové technológie v priemyselnom dizajne"sa tak chýli ku koncu. V rámci témy ” Nové materiály v priemyselnom dizajne” nám prednášajúci predstavil najhorúcejšie novinky z odvetví, zaoberajúcich sa výrobou a spracovaním výrobkov pre najrozličnejšie odvetvia priemyselného dizajnu.

Nové technológie v priemyselnom dizajne
Nové technológie v priemyselnom dizajne
Nové technológie v priemyselnom dizajne
Nové technológie v priemyselnom dizajne
Nové technológie v priemyselnom dizajne
Nové technológie v priemyselnom dizajne
Nové technológie v priemyselnom dizajne
Nové technológie v priemyselnom dizajne