Riaditeľské voľno - piatok 16. 9. 2022

*

​Milé študentky a študenti,
dňa 16. septembra máte vyučovacie voľno! Užite si predĺžený víkend, tešíme na stretnutie v pondelok 19. septembra.

Riaditeľ Školy dizajnu Ing. Martin Kokles poskytuje všetkým ročníkom maturitného a vyššieho odborného štúdia v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. VYUČOVACIE VOĽNO dňa 16.9.2022.