Výsledky prijímacieho konania na VOŠ zo dňa 24.8.2022

24.8.2022

Blahoželáme!


Zoznam prijatých uchádzačov do 1. ročníka vyššieho odborného štúdia na Škole dizajnu - Súkromnej škole umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave nájdete v prílohe nižšie.

Oficiálne rozhodnutia o prijatí Vám zašleme poštou.

Tešíme sa na stretnutie v septembri!

Vysledky_prijimacieho_konania_VOS,_24.8.2022.pdf