Mgr. art. Ivan Patúc Mgr. art. Ivan Patúc

Ivan Patúc absolvoval štúdium keramiky na Strednej umeleckopriemyselnej škole a odbor sochárstvo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v  ateliéri prof. Jozefa Jankoviča. Zúčastnil sa rôznych výstav a sympózií doma i v zahraničí, pôsobí v Bratislave. Venuje sa monumentálnej tvorbe, drobnej plastike, reliéfu, pracuje s figurálnou a abstraktnou formou, kde spracováva problémy ľudstva – tvorstva, dominantnou témou je „osud“. Vo svojej tvorbe využíva klampiarsku techniku, kde kombináciou farebných kovov štylizuje figúry, príležitostne cituje starých majstrov.

Najväčší úspech zaznamenal v celosvetovej súťaži pri príležitosti letných olympijských hier v Pekingu. Po víťazstve v národnom kole bolo jeho dielo prihlásené SOV do medzinárodnej súťaže MOV v Lausanne vo Švajčiarsku. V konkurencií 36 krajín zo všetkých kontinentov mu bolo porotou udelené 1. miesto v kategórií 2D diel. Na Škole dizajnu vyučuje figurálne kreslenie, praktické cvičenia a modelovanie.