Mgr. art. Simona Kejmarová Mgr. art. Simona Kejmarová

Simona Kejmarová je absolventkou odboru Interiérový dizajn na Katedre dizajnu nábytku a interiéru na Technickej univerzite vo Zvolene a následne ukončila štúdium druhého stupňa na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Od roku 2015 pracuje ako interiérová dizajnérka vo vlastnej firme. Popri navrhovaní vyučuje na Škole dizajnu interiérovú prax, praktické cvičenia a počítačovú tvorbu na odbore Interiérový dizajn.