Mgr. art. Denisa Havrľová Mgr. art. Denisa Havrľová

Denisa Havrľová je fotografka, dokumentaristka a redaktorka. Je absolventkou fotografie a réžie dokumentárneho filmu na Akadémii umení v Banskej Bystrici a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pôsobila ako redaktorka alebo šéfredaktorka vo viacerých redakciách, ako poradkyňa alebo členka v komisiách pre národnostné a etnické menšiny a spolupracovala tiež na mnohých informačných, kultúrnych a sociálnych projektoch venovaným rómskej komunite. Za svoju žurnalistickú prácu získala viacero novinárskych ocenení. V Škole dizajnu vyučuje žurnalistickú fotografiu, praktické cvičenia a strihovú skladbu.