Mgr. art. Radovan Dranga Mgr. art. Radovan Dranga

Radovan Dranga je absolventom Katedry fotografie a nových médií na VŠVU v Bratislave a absolvoval tiež stáž na Katedre fotografie Kráľovskej akadémie umenia v Belgicku. Vo svojej tvorbe sa venuje primárne divadelnej fotografii, ktorú posúva za hranice dokumentu. V roku 2018 vyhral študentskú cenu na Bienále divadelnej fotografie, v súčasnosti spolupracuje so slovenskými (Slovenské národné divadlo, Aréna, Divadlo Pôtoň, Štúdio 12, Stoka) aj zahraničnými divadlami (NT Gent a CAMPO). Vo svojej voľnej tvorbe pracuje s estetikou káblov, z ktorých vytvára sochy a následne fotografie. Svoju tvorbu predstavil na viacerých samostatných aj kolektívnych výstavách na Slovensku aj v zahraničí. Na VŠVU vyučuje predmet Divadelná fotografia a na Škole dizajnu výtvarnú prípravu, fotografický dizajn a praktické cvičenia.