Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD.

i Interiérový dizajn

Kristína Vargová je inžinierka, vedkyňa a lektorka, absolventka štúdia pozemných stavieb, architektúry a urbanizmu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde získala ocenenie za najlepšiu diplomovú prácu. Na STU absolvovala aj pedagogické štúdium a obhájila dizertačnú prácu. Kristína Vargová je taktiež jednou z mála absolventiek a absolventov Kognitívnych štúdií na Trnavskej univerzite. Jej profesijnú a interdisciplinárnu tvorbu možno charakterizovať ako „animal friendly architecture (aFa)“, ktorej je autorkou.

V tejto oblasti tiež publikuje a jej ostatný príspevok bol sprevádzaný aj vizuálnym materiálom, na ktorom participovali i jej aktuálni študenti a študentky 3. ročníka Interiérového dizajnu. Svojich študentov/-ky tiež zoznamuje s tvorbou výnimočných autorov impozantných interiérov, svetoznámych tvorcov zo zahraničia, ale predovšetkým autorov významných realizácií na Slovensku, podľa kréda, že úcta k dejinám, architektúre a dizajnu zrkadlí vyspelosť spoločnosti. Na škole dizajnu vyučuje počítačovú tvorbu a vizualizáciu, interiérový dizajn, konštrukcie, technológiu. teóriu interiérového dizajnu a dejiny umenia.