Mgr. Ľuboš Lehocký Mgr. Ľuboš Lehocký

Ľuboš Lehocký je absolventom estetiky a slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Venuje sa organizácii, dramaturgii, kurátorskej príprave, produkcii a propagácii výstav a kultúrnych podujatí vo verejných a súkromných inštitúciách, kultúrnej publicistike, umeleckej kritike, a tvorbe odborných textov o výtvarnom umení. V minulosti pôsobil ako pedagóg dejín umenia a slovenského jazyka, redaktor www.jet.sk, kurátor v DOT. Contemporary Art Gallery a lektor v Slovenskej národnej galérii. Je členom odborných komisií Fondu na podporu umenia. V Škole dizajnu je správcom obsahu školskej webstránky a sociálnych sietí, spolupracuje na organizácii podujatí a výstav, na grantových projektoch a spoluprácach, propagácii školy a zabezpečuje komunikáciu školy s verejnosťou a uchádzačmi/-kami o štúdium.