Mgr. Veronika Segešová Mgr. Veronika Segešová

Veronika Segešová je absolventkou pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore učiteľstvo psychológie a občianskej náuky. Po skončení školy pôsobila v detskom centre Dialóg zaoberajúcom sa poruchami reči a učenia detí. Cenné skúsenosti získala pri práci s ľuďmi s ťažkým zdravotným znevýhodnením ako samostatný radca Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Ako vedúca študijného oddelenia na fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave zabezpečovala agendu slovenských a zahraničných študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. Počas svojho pôsobenia získala mnoho skúsenosti, ktoré uplatňuje každý deň na Škole dizajnu ako tajomníčka školy.