Študentské práce

2017_sperk_objekt 2017_zrkadlenie_objekt 2016_vtacia_budka_1P 2017_1P_vyp_plagat_2017 2016 nádoba na šampón plagát 2.ročník 2016 vtáčia búdka plagát 1.ročník 2016 exteriérové sedenie 3.ročník 2016 misa 1.ročník 2016 stojan na servítky 2.ročník 2016 nádoba na šampón 2.ročník 2016 vtáčia búdka 1.ročník Výtvarná príprava, stojan na mobil, technický výkres 2 ročník. Navrhovanie, vešiak, plagát 3 ročník. Ján Siman, portfólio Kristína Brunčáková, portfólio Viktória Jánošová, portfólio Navrhovanie a praktické cvičenia, kolobežka a spätné zrkadlo, 4 ročník. Navrhovanie a praktické cvičenia, vešiak a hračka, 3 ročník. Výtvarná príprava, stojan na mobil, 2 ročník. Praktické cvičenia, flakón, 2 ročník. Výtvarná príprava, papierový reliéf 1 ročník. Praktické cvičenia 1 ročník. Návrh PET fľaše - plagát WOODEN HOT PAD - PC vizualizácia Umývadlo a kúpelňové doplnky Návrh PET fľaše WOODE HOT PAD Návrh PET fľaše Umývadlo a kúpelňové doplnky, AIRSINK Umývadlo a kúpelňové doplnky, ​Viktória Jánošová CUBIST Umývadlo a kúpelňové doplnky, Kristina Brunčáková SPACE Umývadlo a kúpelňové doplnky, Kristián Šmotlák S Design Umývadlo a kúpelňové doplnky, ​Ján Siman NEVE Kancelársky doplnok 2014: cvičenie, Rhinoceros Kancelársky set 2014: cvičenie, Rhinoceros Spoj to! 2014: plagát Papierové hodiny 2014: data, model Interiérová kľučka 2014: pc vizualiácia Interiérová kľučka 2014: model Nôž a stojan na nôž 2014: model a pc vizualizácia ​Tvarovka-integračné formy Paper boxes 2013 Papierový reliéf 2013 Zrkadlo nástenné a stolové 2014 Vtáčia búdka 2013: rendre Vtáčia búdka 2013: model Mladý obal 2013: Stárnutí Maturitné práce 2013 Kresba Technický výkres Váza - rendre Mladý obal 2012 Vešiačik, vešiak, vešiačisko Ručný mixér - šľahač Spoj to! 2013: plagát Papierový reliéf Paper boxes Svietidlo Kolobežka Helma Urbanistická štúdia Tlmené svietidlo Svietidlo Šachy Obal na šampón Lavór Reklamný stojan Obal na CD Rotácia ako transformácia Mladý obal 2011 CADCAM pracovisko Lopárik Stolček prestri sa Antipopolnik Pc myš Miska Nože + stojan

p 8221 M 05 Dizajn - Priemyselný dizajn

vedúci odboru:
Mgr. art. Peter Ilčík Mgr. art. Peter Ilčík

pedagógovia:
Ivan Žákovič, akad. sochár Ivan Žákovič, akad. sochár Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Ing. et Mgr. art. Eva Mikulášová Ing. et Mgr. art. Eva Mikulášová Bc. Oleksandra Bakushina Bc. Oleksandra Bakushina


Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8221 M 05

ČO SA NAUČÍTE?

- navrhnúť, vytvoriť technickú dokumentáciu a vyrobiť jednoduchý produkt pre odvetvie transportu alebo športu (napr. sánky, kolobežka, bicykel), nábytkárskeho priemyslu (napr. svietidlo, stolička, vešiak, zrkadlo, stôl) spotrebného priemyslu (napr. kuchynské náradie, príbor, nádoby, fľaše, doplnky, hodiny) a ďalších odvetví priemyselného dizajnu
- používať programy ako AutoCAD, SketchUp, Photoshop na výbornej úrovni
- uplatňovať vo svojej práci klasické i najnovšie výtvarné postupy a techniky
- kresliť a modelovať, pracovať s 2D a 3D počítačovými programami
- poznať a využívať v navrhovaní a realizácii produktov rozmanité povrchy, materiály, štruktúry, technologické a výrobné postupy či inovatívne myšlienky a poznatky zo svojho odboru

- kriticky, technicky a kreatívne myslieť
- vytvárať premyslené a funkčné návrhy
- multimediálne prezentovať výstupy svojej práce
- mať rozhľad a cit na poli priemyselného dizajnu a umenia


Študenti sa učia kreatívnej práci v oblasti priemyselného dizajnu, od výroby produktov pre rôzne odvetvia dopravy cez širokú skupinu výrobkov pre nábytkársky sektor až po najrozmanitejšiu sféru produktov spotrebného priemyslu. Teoreticky aj prakticky ovládajú základné odborné výtvarné prostriedky a postupy, strojársku a výtvarnú technológiu, nové technológie výpočtovej techniky viažuce sa k profesii, základy ergonómie v dizajne, základy ekológie a environmentálnej výchovy, základy tvarovej psychológie. Učia sa navrhovať nové koncepty po obsahovej a formálnej stránke, inovovať staršie koncepcie /redizajn, styling/. Vytvorenie výtvarno-technickej dokumentácie ako sú technické výkresy, skice, prezentačné kresby, plagát, počiítačová vizualizácia v 3D aplikácii sú neodmysliteľnou súčasťou vzdelávacieho programu.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi odboru sú pripravení na samostatnú prácu, ako aj na prácu v tíme ako stredný výtvarne-technický pracovník v rôznych oblastiach priemyselného dizajnu, interiérového dizajnu, v rôznych dizajnérskych štúdiách, projekčných kanceláriách, v poradenstve v oblasti spotrebného priemyslu, v reklamných agentúrach. Majú predpoklady na ďalšie štúdium špecializačné i vysokoškolské vo výtvarných či pedagogických odboroch.

Študenti a absolventi odboru

Andrej Kubala | Samuel Kraus | Natália Valachová | Samuel Poláček | Simona Tóthová | Emma Elizabeth Matejková | Simona Krabáčová | Nicolas Lišaník | Roman Slamka | Dominika Fischerová | Oľga Bugárová | Nina Junasová | Ester Hvojníková | Fedoroňková, Tereza | Beáta Roháčiková | Sára Peťková | Lukáš Baránek | Maxim Taragel | Katarína Jánošová | Alica Urbánková | Zuzana Rakúsová | Sofia Horňáková | Sára Krčmáriková | Matej Kokles | Tomáš Petrenka | Jana Hajduková | Táňa Murgašová | Adan Holub | Tomáš Mikóczi | Peter Hroneš | Martin Tittel | Marek Ovečka | Dávid Goffa | Kristián Šmotlák | Viktória Jánošová | Ján Siman | Kristína Brunčáková | Klára Abrahámfyová | Marian Zubo | Jakub Sütö | Juraj Matuška | Antal Jerábek | Peter Chovanec | Paulína Homolová | Alexandra Gašparíková | Michal Dubravický | Dušan Amrich